11 Ağustos 2014 Pazartesi

KPSS Branş Sıralamaları Açıklandı

Sisteme giriş yaptıktan sonra sırasıyla; SINAV BAŞVURULARI - 2014 KPSS LİSANS - BRANŞ BAZINDA SIRALAMA sekmelerine tıklayınız.

Sıralamalara ulaşmak için TIKLAYINIZ

10 Ağustos 2014 Pazar

40 bin öğretmene ilk kez farklı bir hüküm uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığının, bu aylarda alacağı 40 bin öğretmen adayına ilk kez farklı bir hüküm uygulanacak.

2014 yılının Mart ayına kadarki uygulamada, ataması yapılan öğretmen 1 yıllık adaylık süresi sonunda, otomatik olarak asil memurluğa atanmaktaydı. 
İLGİLİ MADDE HÜKÜMLERİ

Ancak bu uygulamada 2014 yılının Mart ayında değişlik yapıldı. 14 Marts 2014tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6528 sayılı Kanun hükümleri şu şekildedir:

"Madde 5-
(6) Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
b) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,
c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,
yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir.

(7) Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda altıncı fıkrada belirtilendeğerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar.

(8) Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.

(9) Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygunmemur kadrolarına atanırlar.

Sınav komisyonu üyeleri; Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanpersonel ile öğretim elemanları arasından seçilir. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya merkezde birden fazla komisyon oluşturabilir. Performans değerlendirmesinde dikkate alınacakmesleki ölçütler, sınav konuları, komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sınava ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri saklıdır."

MADDE 6 - 1739 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

ÖĞRETMEN ATAMALARI FACEBOOK GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

"GEÇİCİ MADDE 4 - ...43 üncü maddeye bu Kanunla eklenen beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra aday öğretmen olarak göreve başlayanlar hakkında uygulanır."
DEĞERLENDİRME

1- Bu yeni maddeler, Ağustos veya Eylül ayından itibaren atanacak tüm öğretmen adaylarına uygulanacaktır.

2- Yeni düzenlemeye göre, ataması yapılan öğretmen, 1. yılın sonunda, performansdeğerlendirmesine göre başarılı mı değil mi diye değerlendirilecektirPerformansına göre başarılı bulunmayan aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memurluğuna son verilecektir.

3- Aday öğretmenin performansı başarılı ise bu kez yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olamayan, il içi veya dışındaki başka bir okula daha görevlendirilecek. 1 yıllık görev sonunda yeniden yazılı ve sözlü sınava alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınavı başaramayanın aday öğretmenlik statüsü sona erecek ve memurluğuna son verilecektir.

4- Daha önce adaylığı kaldırılarak asil memur olduktan sonra öğretmenliğe geçenlerin memurluğuna son verilmeyecektir. Bunlar, MEB'de uygun bir memurluk görevine atanacaktır.

Memurlar.net

9 Ağustos 2014 Cumartesi

KPSS KALKARSA ADALET YOK OLUR

Son dönemlerde kaldırılacağına ilişkin haberlerin gündeme geldiği Kamu Personel Seçme Sınavı neden devam ettirilmelidir?

Kamu kuruluşlarına ait kadrolara yapılacak olan atamalarda önşart olarak aranan Kamu Personel Seçme Sınavı 1999 yılından bu yana uygulanmakta ve puan esasına göre ihtiyaç duyulan memur atamaları bu sınavla yapılmaktadır. Son aylarda KPSS’nin kaldırılacağına yönelik söylentiler yükses bir şekilde dillendirilmekte ve umutlarını bu sınava bağlayan birçok aday tedirginlik yaşamaktadır.  

KPSS ile Atanma Hak Ederek Kazananların Sigortasıdır

   Ülkemizde ÖSYM tarafından boş devlet kadrolarına yapılan merkezi atamalar, P3 puan türüne göre puan üstünlüğü ile yapıldığı için herkes adaletli bir şekilde bu kadrolara atamaların yapıldığını bilmekte ve hak edenin çalışmalarının karşılığını aldığı bir uygulama olarak görmektedir.Sınavın kaldırılması ile oluşacak soru işaretleri özellikle seçilecek kadrolara mülakat olayının getirilmesiyle daha da artacak ve torpil sorununun yeniden gündeme gelmesine neden olacaktır.

KPSS kalkarsa sistem nasıl çalışır?

   Üzerinde düşünülen sisteme göre  KPSS kaldırıldıktan sonra her kurum alacağı personeller için kendi sınavını kendisi yapacak ve isterse mülakat yada sözlü sınavı ile personellerini seçecektir.İşte bu noktada yapılacak sınavlar ne kadar objektif olursa olsun sonrası için tüm adaylara aynı hakkaniyet çerçevesinde davranılıp davranılmayacağı şüpheye sebep olacaktır.Her ne kadar zaman zaman eleştirilsede ÖSYM, aynı anda adayların mezuniyetine göre yaptığı KPSS ile başarı sıralamasını belirlemekte ve yaptığı merkezi atamalarla da bu işi başarıyla yürütmektedir.

Adaletli olma her zaman öncelik olmalıdır

   Çalışanın emeklerinin karşılığını aldığı adaletli bir sınav sistemi herşeyden önce mevcut sisteme duyulan güvenin teminatı olacak ve bu duygunun geliştirilmesiyle hem bireylere olan inanç hemde devlete olan güven her zaman güçlü kalacaktır. Tüm adaylar adına bu durumu hatırlatmayı bir görev biliyor ve devletimizin eşitlik duygusunu ön planda tutacağına olan inancımızı belirtmek istiyoruz. 


Kpsscafe.com

8 Ağustos 2014 Cuma

KPSS önlisans ve ortaöğretim adaylarına özel tavsiyeler - 1

Önlisans ve Ortaöğretim mezunu KPSS adayları 27-28 Eylül'de KPSS'ye girecekler. İlk yazımızın konusunu "Deneme Sınavları" oluşturmaktadır.

Belli bir süredir KPSS'ye hazırlanmakta olan adaylar sınava az bir sürenin kalmasıyla beraber deneme sınavı çözmeye başlamaktadırlar. Ancak, hayatımızın her alanında olduğu gibi deneme sınavı konusunda da yanlış uygulamalar başarı yerine hüzün getirebilir.
Deneme sınavlarında başlıca dört amaç vardır
- Bir süredir çalışan adayın bu bilgilerini pratiğe dökmesini sağlamak
- Adayın sınav ortamına alışmasını sağlamak
- Adayın sınav stratejisini belirlemesini sağlamak ( Aday sınavda hangi dersten başlayacağını belirlemesi, hangi derse ne kadar süre ayıracağını ayarlaması gibi)
- Adayın hangi konularda eksik olduğunun belirlenmesi
Günde kaç deneme çözülmelidir?
Bazı adaylar günde 2-3 deneme çözmektedirler. Bu tamamen yanlış bir çalışma yöntemidir. Çok deneme çözmenin adayı sınava alıştırdığı doğrudur. Ama bir gün içerisinde adayın kendisini zorlayarak çalışması doğru değildir. Ayrıca bir denemede eksik konuyu belirledikten sonra bu konuyu çalışmadan diğer denemeye geçerek yine aynı konuda yanlış-boş cevap vermenin manası yoktur.
Memurlar.net'in önerisi; Sabah deneme sınavını çözen aday yanlış ve boş cevaplarını kontrol ederek, zayıf olduğu konuları gün içinde incelemeli ve tekrar etmelidir.
Denemenin zor olması kaliteli olduğu anlamına mı gelir?
Hayır. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda bazı sorular seçici de olsa genel olarak soru formatı ve soruların konu ağırlıkları bellidir. Çıkmış sorularla ilgisi olmayan tarzda sorulan sorular adayların moralini bozmaktan başka bir işe yaramaz.
Yine KPSS'de ağırlık verilmeyen konularda soruların yer aldığı zorlayıcı sınavlar da adayların kendilerini bu konularda eksik hissederek gereksiz yere bu konulara çalışmalarına neden olabilir.
Memurlar.net'in önerisi; adayların geçmiş sınav sorularını mutlaka incelemeleri ve bu soruların formatının ve konularının dışında soruların yer aldığı deneme sınavlarını çözmemeleri gerekir. Ayrıca, bu konuda tecrübeli kişilere danışılabilir ya da piyasadaki istikrar kazanmış yayınevlerinin deneme sınavları tercih edilmelidir.
Deneme günün hangi zamanında çözülmelidir?
İnsan vücudu karmaşık bir yapıdır ve vücut nasıl alıştırılırsa beynin işleyişi de o şekilde olur. Örneğin, her sabah 07.00'de uyanan insanlar hafta sonu tatillerinde de yine bu saatte kalkmaktadırlar, çünkü vücut buna alışmıştır.
Deneme sınavları çözümünde de bu biyolojik durum geçerlidir. Adaylar her gün belli bir saatte deneme sınavı çözerlerse vücut kendini o şekilde ayarlayacaktır.
Memurlar.net önerisi; KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavları sabah 09.30'da gerçekleşecektir. Adaylar, deneme sınavlarını her gün bu saatte çözerek kendilerini alıştırmalıdırlar. Bu sayede adaylar, sınav günü biyolojik açıdan kendilerini hazır hissedeceklerdir.
Kutay Seymen ARIKAN
Kutay@memurlar.net

5 Ağustos 2014 Salı

2014 Eylül Ayı Öğretmen Atama Kontenjanları (Tahmini)

Değerli arkadaşlar burada yayınladığımız rakamlar tahminlerimize dayalı olup, resmi bir niteliği bulunmamaktadır.

300 bini aşkın öğretmen arkadaşımızın atama beklediği bir süreçte sadece 40.000 atama yapılacak olması tüm öğretmenleri heyecanlı bir bekleyiş içerisine sürüklemekte ve belirsizlik sizlerin canını sıkmaktadır.

Ancak şunu hemen söyleyelim ki; kontenjanlar 10 Ağustos’tan önce açıklanmayacaktır.  (Branş sıralaması ise önümüzdeki hafta içinde açıklanabilir.) Yine eş durumu ve özür grubuna bağlı atamalar nedeniyle bu atamaların 1 Eylül’den önce yapılması pek mümkün görünmemektedir.

Gelelim kontenjan tahminlerimize… Bu tahminlerde en büyük veri illerden gelen öğretmenihtiyacıdır. Bazı bölümlerden ihtiyaç fazlası olmasına rağmen atama yapılması ise şu şekilde izah edilebilir: Toplam sayı ihtiyaç sayısından  fazla olmasına rağmen bazı okullarda ihtiyaç duyulan öğretmen bulunmamaktadır. (Eş veya özür grubu atamaları vb.)

Peki sınava giren aday sayısı atama kontenjanlarında etkili  midir? Evet az da olsa kontenjanların belirlenmesinde etkili olan bir durum da budur. Biz de tahminlerimizi bu doğrultu da şekillendirdik.

Ne olursa olsun bunlar birer tahmindir ve sizlerden gelen onlarca mail – mesaj ve telefonnedeniyle bu çalışma hazırlanmıştır.

Verdiğimiz tahmini kontenjanlar -sayı aralığı- şeklinde belirtilmiş olup 38 bin ile 42 bin aralığında bir toplama tekabül etmektedir. (Hocam 40.000′i geçiyor toplam sayı şeklinde mesaj atanlar için belirttik bunu :)

Geçen yıl yaptığım tahminlerin % 95 tutmuş  olması bu işi ne kadar titiz ve ciddi bir biçimde yaptığımızın bir kanıtıdır. Yine de beklentilerinizin altında olan tahminlerimizin moralinizi bozmamasını ve gerçek kontenjanlar açıklanana dek hiç bir tahmin ya da duyuma göre hareket etmemenizi öneririz.

Öğretmen Atamaları Facebook Grubumuza Katılmak İçin TIKLAYINIZÖğretmen Atamaları Facebook Grubumuza Katılmak İçin TIKLAYINIZ
Kaynak: oguzhanhoca.com

3 Ağustos 2014 Pazar

2012 lise/önlisans KPSS puanları geçerli mi?

2014 lisans KPSS'ye girenler 2012 KPSS lise veya önlisans puanını kullanabilir mi?

2014 KPSS lisans Temmuz ayında yapıldı ve sonuçlar açıklandı. 2012 KPSS'ye alt öğrenim düzeyinden giren adayların puanlarının geçerlilik durumunu inceliyoruz.
Mevzuattaki hüküm
"KPSS Yönetneliğinin 11.maddesine göre "KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. ... Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder."
Buradaki "yeni bir sınav" ifadesi ile adayın alacağı yeni bir B grubu puanı kastetmektedir. Yani adayın bir sonraki gireceği sınavın lisans, önlisans veya lise düzeyinde olması önemsiz olup, yeni bir b grubu puan alacağı bir sınava girmiş olması esastır.
Temel kural
KPSS Yönetmeliği, KPSS kılavuzu ve DPB görüşleri incelendiğinde b grubu puanlara ilişkin olarak şu temel kural ortaya çıkmaktadır: "bir adayın aynı anda geçerli olan aynı ya da farklı düzeyde iki tane b grubu puanı olamaz."
Yani bir adayın geçerli olan tek bir P3, tek bir P93 veya tek bir tane P94 puanı olabilir. Ayrıca bu puanlar birbirleriyle aynı anda da geçerli olamazlar.
Sonuç olarak
Yukarıdaki açıklamalarımız neticesinde 2012 KPSS'ye giren adayların puanlarının sona ermesi durumu için aşağıdaki tablonun incelenmesi yeterlidir:
2012 KPSS'ye girdiğiniz düzey
2014 KPSS'ye girdiğiniz/gireceğiniz düzey
2012 puanınızın geçerlilik durumu
lise
lise düzeyinde gireceğim
puanınız 2014 lise KPSS sonuçları açıklanana kadar geçerli
lise
önlisans düzeyinde gireceğim
puanınız 2014 önlisans KPSS sonuçları açıklanana kadar geçerli
lise
lisans düzeyinde girdim
2012 puanınız artık geçerli değil ve hiçbir başvuruda kullanamazsınız
önlisans
önlisans düzeyinde gireceğim
puanınız 2014 önlisans KPSS sonuçları açıklanana kadar geçerli
önlisans
lisans düzeyinde girdim
2012 puanınız artık geçerli değil ve hiçbir başvuruda kullanamazsınız
lisans
lisans düzeyinde girdim
2012 puanınız artık geçerli değil ve hiçbir başvuruda kullanamazsınız
Kutay Seymen ARIKAN
Kutay@memurlar.net

26 Temmuz 2014 Cumartesi

2014 KPSS (Lise & Önlisans) Tarih Deneme Sınavı - II

İndirmek için TIKLAYINIZ

ANİMASYONLARLA KPSS ANAYASA (Lise-Önlisans Adaylar İçin)

HAFIZA TEKNİKLERİYLE KPSS TARİH ANİMASYONLARI…

ANAYASALAR 

HUKUK KURALLARI ÇEŞİTLERİ

MEMURLARA VERİLEN CEZALAR

YARGI YOLUNA KAPALI İŞLEMLER

VEKİLLİĞİN DÜŞME NEDENLERİ 

TAKSİRLİ SUÇ

2014 KPSS Lisans puanları nerelerde kullanılabilir?

Yüz binlerce aday bu sene lisans düzeyinden KPSS'ye girdi. Sonuçlar açıklandı ve kamu kurumları personel alım ilanlarını ardı ardına vermeye başlayacaklar. Bu yazımız bölüm ve fakülte ayrımı olmaksızın tüm lisans adayları içindir.

Kısa bilgi

KPSS sisteminde 124 adet puan yer almaktadır. Bunlardan P3 (lisans), P93(önlisans) ve P94(lise) puanları B Grubu puanlardır. Önlisans ve lise KPSS henüz yapılmadığı için adaylarımızın kafasını karıştırmamak için onları bu yazıya dahil etmedik. Sınav sonrasında önlisans-lise için farklı bir dosyamız yayınlanacaktır.

KPSSP10 ve P121 puanları

Kurumsal alımlarda kullanılır. MEB tarafından öğretmen atamalarında temel alınan ÖABT'ye katılmayan eğitim adayları P10 ile ÖABT'ye katılanlar ise P121 puanı ile terci yapmaktadır. Ayrıca YÖK,MEB ve ÖSYM gibi kurumlar bu puanlardan uzman yardımcısı alımı da yapmaktadır.

KPSSP3

Hem merkezi hem de kurumsal yerleştirmelerde kullanılır. Bazı kurumlar tarafından A grubu uzman yardımcısı alımlarında da kullanılmaktadır. (Bu puan tek yıllarda da hesaplanmaktadır ama bu puanlar ile tercih yapılamaz. Sadece A grubu ve POMEM alımlarında kullanılabilir.)
Merkezi Yerleştirme; Devlet Personel Başkanlığı'nın ülke genelindeki tüm kamu kurumlarından personel talebi toplayarak oluşturduğu listedeki kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmasıdır. Yılda iki kez (Kasım-Haziran) yapılır. Merkezi yerleştirme ile kadrolu memur ile 399 KİT sözleşmeli personel alınır. Kurumsal Yerleştirme; merkezi yerleştirme haricindeki yerleştirmelerdir. Kurumsal yerleştirmelerin özünde tek bir kuruma alım vardır. Burada yerleştirme ve başvurular ÖSYM üzerinden de olabilir ama yine de bu alımlar kurumsaldır. A grubu alımlar da kurumsal alımdır. Kurumsal yerleştirmeler farklı kurumlar tarafından rastgele tarihlerde yapıldığı için bir yıl içinde aynı anda bir çok kurumsal alım olabilir. Ayrıca, kurumsal alım ile kadrolu memur, sözleşmeli personel ve işçi statülerinde personel alınır.

P3 puanı ile başvurulabilecek kurumsal alımlar şunlardır:

Bazı kurumların A Grubu personel alımları

Sözleşmeli Personel Alımları (4/B, Belediye, Diğer Sözleşme Türleri)

Askeri Kurumların Personel Alımları (Kadrolu veya Sözleşmeli)

Diyanet İşleri Başkanlığı Alımları (Kadrolu veya Sözleşmeli)

Emniyet Genel Müdürlüğü Alımları (Kadrolu)

SYDV Alımları ( İş sözleşmesi imzalanır)

Orman Genel Müdürlüğü mühendis alımları

DSİ Genel Müdürlüğü mühendis alımları

Orman Genel Müdürlüğü muhafaza memurluğu

İşçi Alımları (İş sözleşmesi imzalanır)

Gümrük Bakanlığı kadrolu memur ve sözleşmeli personel alımları

POMEM'lere lisans mezunlarından öğrenci alımı

Adalet Bakanlığı zabit katibi, gardiyan gibi alımlar

Diğer KPSS Puanları ( A grubu puanlar)

Kurumsal alımlarda kullanılır. P3,P10,P121,P93, P94, P122,P123 ve P124 haricindeki puanlardır. A grubu puanlar olarak da bilinen bu puanlar 117 tanedir. Her kurum A grubu kadrolara ilişkin vereceği ilanlarda bu puanlardan birini baz alarak belli bir puan üstü adayı kurumsal sınava çağırarak alım yapar.

Ayrıca, Kalkınma Ajansları da personel alımlarında A Grubu puanları kullanabilmektedir.

Kutay Seymen ARIKAN

Kutay@memurlar.net

22 Temmuz 2014 Salı

2014 Öğretmen Atamaları Ne Zaman? Ne Kadar Öğretmen Ataması Yapılacak?

2014 KPSS Lisans süreci tamamlandı. Sonuçlar açıklandı. ÖABT sonuçlarının ise bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. 

2014 Öğretmen İlk Atamaları Ne Zaman? Ne Kadar Öğretmen Ataması Yapılacak?

MEB öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin çalışma takvimine göre; yaz dönemi ilk atamalar için başvurular 25-29 Ağustos 2014 tarihlerinde alınacak. 01-03 Eylül 2014tarihlerinde ise atama sonuçları açıklanacak. Bu atamalar için 2014 KPSS puanları geçerli olacak. 

Ağustos'ta 40 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Ağustos ayında 40 bin öğretmen ataması yapılacak. Hangi branştan ne kadar öğretmen alımı yapılacağı Bakanlık tarafından tercih dönemi öncesinde duyurulacak.

40 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu ve bu rakamın artırılması gerektiğini tekrar belirtiyoruz.

Gelişmeleri takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

İLKER ÖZTÜRK